Το μπλογκάκι αυτό είναι αφιερωμένο στην Πρώτη τάξη του Γυμνασίου Κορθίου του σχολικού έτους 2012-13, που δεν βαριέται ποτέ να γράφει έκθεση.
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.
Δεν υπάρχουν αναρτήσεις.